Werk in uitvoering

Roerdalen timmert (letterlijk) aan de weg. Hieronder vindt u informatie over actuele werkzaamheden in onze gemeente.

  • Herstructurering industrieterrein Stationsweg (Veldweg) / Roerstreek Noord

    De voorbereiding van dit project is op dit moment nog in volle gang. In 2017 moet het project gerealiseerd worden. Afhankelijk van de voortgang van de voorbereidingen wordt in het voor- dan wel najaar gestart met de uitvoering. U kunt de verslagen en tekeningen downloaden, van de informatieavond van 17 februari 2016 en de sessie met de klankbordgroep van 16 juni 2016 over de bereikbaarheid en fasering van de werkzaamheden.
    De informatiebrief met de laatste stand van zaken is ook opgenomen. Deze brief is op 20 december 2016 verzonden aan de bewoners en ondernemers van de Veldweg, Stationsweg en Randweg.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon: 0475-538888