Veilige dorpen

Wonen en leven in een veilige omgeving, dat vinden we belangrijk in Roerdalen. De gemeente werkt samen met politie en brandweer dagelijks aan de veiligheid op straat. Zo is er in het gemeentehuis een Politieservicepunt. Voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid werken er in Roerdalen ook buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Zij hebben officiële opsporingsbevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of parkeerwachter.

We doen het samen!

Maar ook in uw eigen buurt kunt u zelf veel doen om uw leefomgeving prettig te houden. Bijvoorbeeld door regelmatig een praatje te maken met uw buurtbewoners, de eigen straat schoon te houden of door onveilige situaties te melden bij de wijkagent. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving, waarin het prettig leven is.