Invloed van de kerk

De kerstening van de streek kwam vanaf de achtste eeuw op gang. Pepijn van Herstal (in 706) òf Pepijn de Korte (in 750) schonk de natuurlijke hoogte aan de Roer, toen nog Mons Petri of Petrusberg genoemd, aan de drie Angelsaksische geloofsverkondigers Wiro, Plechelmus en Otgerus. Zij bouwden hier een klooster. In 856 vestigde zich bij de kerkberg de bisschop van Utrecht met zijn voltallig kapittel toen hij moest vluchten voor de indringende Noormannen. In latere eeuwen ontstond op de kerkberg een nieuwe kloostertraditie (de Sepulchrijnen). In de negentiende eeuw vestigde de Orde van de Kanunnikessen van het H. Graf zich op ’de Berg’.

Bron: de heer M.J. Veelen, gemeentegids 2010

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 19:00 uur.

Telefoon: 0475-538888