Gemeentewapen

Gemeente Roerdalen beschikt over een officieel vastgesteld wapen. In het wapen zijn elementen terug te vinden uit de oorspronkelijke wapens van de gemeenten Melick en Herkenbosch, en Vlodrop. De leeuw in het linker gedeelde van het schild kwam ook voor in het wapen van Melick en Herkenbosch. De lelie in de rechterzijde en de dwarsbalken aan de bovenkant zijn elementen uit het wapen van Vlodrop. Ook de schildhoudende leeuw zou rond de 17e eeuwwisseling zijn voorgekomen op het oude Vlodropse wapen. Het wapen is ontworpen door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 21 augustus 1991.

Gebruik wapen

Alleen de gemeente Roerdalen mag het wapen gebruiken. Een uitzondering hierop is het gebruik van het wapen in (wetenschappelijke) publicaties. Het is niet toegestaan om het gemeentewapen te gebruiken voor commerciële doeleinden. Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Roerdalen is het niet toegestaan het wapen of het logo van de gemeente Roerdalen te voeren.

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 19:00 uur.

Telefoon: 0475-538888