Eén gemeente

Pas vanaf het jaar 1815, bij het ontstaan van de provincie Limburg na de val van Napoleon, kregen de zes dorpen van de gemeente Roerdalen een identieke geschiedenis binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nieuwe ontginningen in de tweede helft van de negentiende eeuw markeerden in economisch opzicht een nieuw tijdvak voor de Roerstreek. Tot in het midden van de twintigste eeuw bleven de Roerstreekdorpen nog sterk agrarisch. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw traden er grotere wijzigingen op in de samenstelling van de bevolking en de wijze waarop de mensen er hun kost verdienden.

Gemeente Roerdalen

Bij de eerste gemeentelijke herindeling op 1 januari 1991 kozen Montfort, Sint Odiliënberg en Posterholt de gemeentenaam Ambt Montfort die herinnerde aan de oude bestuurlijke indeling van vóór de Franse tijd. De woonkernen Melick, Herkenbosch en Vlodrop gingen samen onder de naam Roerdalen. De herindeling van 1 januari 2007 bracht tenslotte alle zes de woonkernen bestuurlijk samen. Sindsdien vormen zij de huidige gemeente Roerdalen, waarin de levendige dorpsgemeenschappen, gelegen in een authentiek landschap en met een schat aan bewaard gebleven kerken, edele woonhuizen, bolbergen en boerderijen, hun eigen historische identiteit bewaren en koesteren.

Bron: de heer M.J. Veelen, gemeentegids 2010

Servicepunt

Het gemeentehuis is vandaag geopend van 9:00 tot 19:00 uur.

Telefoon: 0475-538888