Klein Geluk

Geluk is een beetje maakbaar. Dat heb je voor een deel zelf in de hand. In Roerdalen wordt onder de vlag van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’ gewerkt aan het vergroten van geluk. Het begon jaren geleden vooral op het gebied van toerisme en recreatie. Inmiddels ontstaan er uit de ‘klein geluk’ gedachte steeds meer mooie sociale en maatschappelijke initiatieven en verbindingen. Je realiseren dat je kunt bijdragen aan het geluk van een ander staat centraal. We willen inwoners en bezoekers raken met dit ideaal.

De gemeente Roerdalen wil bijdragen aan geluk van alle mensen in Roerdalen en vertaalt geluk in beleid en nieuwe manieren van werken. De gemeente Roerdalen heeft een gelukscoördinator om deze ontwikkeling te begeleiden. De gemeente wil de randvoorwaarden creëren waarin meer geluk voor meer mensen makkelijker bereikbaar wordt.  Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven als respectvolle en gelijkwaardige gesprekspartner voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt om veranderingen van onze manier van werken, houding en gedrag. Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om zelf zaken aan te pakken en hierin verantwoordelijkheid te nemen. Dat vertrouwen motiveert en daar word je ook gelukkig van. De rol van de gemeente verandert. Samen met onze inwoners zoeken we naar een nieuwe balans. We willen er aan bijdragen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving en dat vertrouwen in de overheid en tussen onze inwoners groeit.

De jaarlijkse Geluksdag is een van de initiatieven van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’. Een initiatief van vrijwilligers, ondernemers en de gemeente Roerdalen. Roerdalen heeft 25 door inwoners genomineerde geluksplekken. Hier kunnen mensen werken aan het vergroten van geluk door het uitvoeren van geluksopdrachten. Kasteel Aerwinkel biedt een unieke geluksworkshop aan onder leiding van een gelukscoach. Voor kinderen zijn er speciale zes kindergeluksplekken.

Geluk verbindt mensen met elkaar. Zorgt voor positiviteit, respect en vertrouwen. Wij maken ‘klein geluk’ groter. Doe je mee?

Facebook http://www.facebook.com/KleinGelukuitRoerdalen

Geluksmail: kleingeluk@roerdalen.nl