Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat onze website toegankelijk is voor iedereen. Daarom staan gebruiksvriendelijkheid  en toegankelijkheid op onze website centraal. Ook het Rijk stelt hoge eisen aan de kwaliteit van overheidswebsites en heeft die vastgelegd in het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30-05-2016.

Gemeente Roerdalen voldoet conform het Toepassingskader aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.roerdalen.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

1.Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (audio / video).

2.Succescriterium 3.3.1 Fout identificatie (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (verouderde technieken).

3.Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (pdf of andere binaire formaten).

4.Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (geo-informatie).

Testresultaten

  1. 27-05-2016: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Te downloaden: