Privacy

Zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, hulp of ondersteuning, maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Alle medewerkers moeten zich namelijk houden aan de regels uit privacywetgeving en ons privacy beleid. Dat geldt ook voor de instellingen en instanties wie met de gemeente samenwerkt.

Zo doen wij dat

Persoonlijke gegevens zijn nodig om hulp te kunnen bieden. We willen u daar zoveel mogelijk bij betrekken en duidelijk over informeren. We vragen nooit meer gegevens dan nodig. En we gebruiken ze nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan.

Alleen met toestemming

Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen of inzien, doen we alleen met uw toestemming of op basis van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld als u uw verhuizing doorgeeft zijn wij verplicht om dit automatisch door te geven aan overheidsinstanties en door de minister aangewezen instanties zoals uw zorgverzekeraar. Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in het geval van zorg, jeugd en werk, zij worden alleen met uw toestemming gebruikt. De enige wettelijke uitzondering geldt bij (vermoedelijke) kindermishandeling en huiselijk geweld of als het gaat om jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Uw rechten

Uw bestaande gegevens kunt u bij de gemeente inzien, controleren en zo nodig laten corrigeren. Wat uw rechten daarbij zijn, kunt u lezen in onze flyer (wordt binnenkort hier gepubliceerd). U kunt hier de flyer privacy downloaden. Een schriftelijk exemplaar is verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Dan kunt u terecht bij onze privacy functionaris. Die is bereikbaar via info@roerdalen.nl of (0475) 538 888.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over ons privacy beleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan in ons uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden of op www.mijnprivacy.nl. De medewerker die uw eventuele zaak behandelt, staat u ook graag te woord.

Datalekken

Wat gebeurt er bij een datalek?

In een tijd waarin vrijwel iedereen dagelijks gebruik maakt van internet, smartphone of tablet, is er altijd het gevaar van een datalek. Een datalek betekent dat personen toegang hebben tot uw gegevens terwijl dat niet de bedoeling is. De gemeente Roerdalen beheert uw persoonlijke gegevens. Daar gaan we uiteraard zorgvuldig mee om. Dit doen we volgens de wet ‘datalekken’ die per 1 januari 2016 in werking treedt. De meldplicht bij datalekken is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat doen we bij een datalek?

Als we denken dat er een datalek is met grote nadelige gevolgen, dan melden we dit aan u. Voordat we dit doen, stellen we eerst een zorgvuldig onderzoek in. Zo kunnen we u goed en volledig informeren.

Vermoedt u zelf een datalek?

Vermoedt u dat er een datalek is en dat uw gegevens in verkeerde handen (kunnen) vallen? Meld dit dan bij onze privacyfunctionaris. Deze is bereikbaar via: info@roerdalen.nl of via telefoon: 0475 53 88 88.

Wilt u meer weten over datalekken?

Wilt u meer weten over de wet datalekken en welke regels er gelden? Lees dan het document beleidsregels meldplicht datalekken.