Klein Geluk uit Roerdalen

Geluksmissie

Geluk is een beetje maakbaar. Dat heb je voor een deel zelf in de hand. In Roerdalen wordt onder de vlag van ‘Klein Geluk uit Roerdalen’ gewerkt aan het vergroten van geluk. Het begon jaren geleden vooral op het gebied van toerisme en recreatie. Uit de ‘klein geluk’ gedachte ontstaan steeds meer mooie sociale en maatschappelijke initiatieven en verbindingen. Je realiseren dat je kunt bijdragen aan het geluk van een ander staat centraal. We willen inwoners en bezoekers raken met dit ideaal.

Rol gemeente

De gemeente wil bijdragen aan het geluk en levensvoldoening van alle mensen in Roerdalen. Dit gebeurt door koppelen van geluk aan beleid en nieuwe manieren van werken. Medewerkers geven  het goede voorbeeld door een respectvolle en gelijkwaardige gesprekspartner voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt om veranderingen van onze manier van werken, houding en gedrag. Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om zelf zaken aan te pakken en hierin verantwoordelijkheid te nemen. Dat vertrouwen motiveert en daar word je ook gelukkig van. De gelukscoördinator begeleidt deze ontwikkeling.

Geluk verbindt mensen met elkaar. Zorgt voor positiviteit, respect en vertrouwen. Wij maken ‘klein geluk’ groter. Doe je mee?