Colofon

Over deze website

  • Eigenaar: gemeente Roerdalen
  • Bouw: SIMgroep, Rotterdam

PDF-files en Acrobat Reader

Op deze website staan formulieren, documenten en folders als Portable Document Format bestand (PDF). Om PDF-bestanden te kunnen bekijken en afdrukken, heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Als u dit programma nog niet op uw computer heeft staan, dan kunt u het gratis downloaden van de website van Adobe. U leest daar ook hoe u Acrobat Reader moet installeren.

Publicaties van derden

Wij behouden ons het recht voor om aangeleverde informatie door externen te selecteren en te bepalen of het geschikt is voor publicatie op deze website. Alle aangeleverde en gepubliceerde informatie gebruiken wij zonder behoud van rechten van de eigenaar.